Služby

R3cover

We do it over and over

cover

Corte è un punto di riferimento per i servizi di raccolta e riciclo di materiale ferroso e per le attività di trasporto e logistica. Si occupa inoltre di riciclo e demolizione di impianti industriali e navali.

Collect – process – transform

Zhodnocujeme rekuperované materiály.
Rekuperujeme železné a neželezné materiály, které se již nepoužívají, a posíláme je do nejvhodnějšího cyklu pro jejich zhodnocení. V závislosti na typu materiálu může jít o cyklus opětovného použití nebo recyklaci, aby byla zajištěna maximální udržitelnost a snížení dopadu na životní prostředí.
49

Co rekuperujeme

Společnost Corte využívá kovový odpad a OEEZ z továren, podniků, opuštěných stavenišť, komerčních činností a komunálních ekologických ploch. Kromě toho působí jako prostředník při nakládání se všemi ostatními druhy odpadů.

Přednosti R3cover

provetta
Záruka udržitelnosti.

Prostřednictvím našeho závazku v oblasti kvality a ochrany životního prostředí jsme schopni poskytnout společnostem, které si nás vyberou, jistotu udržitelné výroby, a zároveň přispívat k podpoře kultury udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem.

pin
Sledovatelnost komoditního řetězce.

S našimi koncovými zákazníky úzce spolupracujeme a jsme schopni jim poskytnout konkrétní podporu. Náš proces rekuperace probíhá v souladu s kritérii udržitelnosti ve prospěch všech, kteří se na něm podílejí.

camion
Doprava materiálů

Náš tým odborníků provádí rekuperaci a dopravu železných a neželezných materiálů autorizovanými vozidly v souladu s platnými předpisy, a to i ve prospěch třetích osob.

tool
Nakládáme s demoličními odpady.

Corte si occupa di effettuare demolizioni industriali e di recuperare i relativi rifiuti ferrosi e non. Inoltre, agisce da intermediario per il riciclo dei materiali diversi dal ferro collaborando con altre aziende.

stretta-di-mano
Zahraniční partneři

Společnost Corte již léta nabízí své služby pro nakládání s kovovým odpadem na různých zahraničních trzích včetně Chorvatska, Slovinska, Německa, Rakouska, České republiky, Maďarska, Polska, Srbska a Bosny.

certificazione
Záruka na materiál

I materiali ferrosi e non ferrosi che vengono recuperati derivano da Paesi che godono di alti standard qualitativi.

Odpadní materiály jsou klasifikovány jako nové zdroje planety.

Naše činnost umožňuje využití odpadních materiálů a jejich přeměnu na znovu použitelné zdroje, čímž získávají druhý život. Tato praxe představuje pro společnosti přidanou hodnotu ve dvou směrech: materiály lze komercializovat a zároveň se snižuje dopad na životní prostředí.

Aktivita rekuperace (R3cover) je součástí integrovaného cyklu, který je dokončen v činnostech Recyklace (R3cycle) a Opětovného použití (R3use).

Náš přístup předpokládá zahrnutí materiálů do řetězce opětovného použití, pokud je možné jejich využití na jiném trhu, jinak jsou určeny pro řetězec recyklace. Tímto způsobem garantujeme udržitelné a odpovědné nakládání s rekuperovanými materiály.