Služby

R3use

Giving a new life to the things

use

Naše činnost se zaměřuje na opětovné využití materiálů, které se ještě nestaly odpadem. Dosud funkční předměty jsou získávány ze závodu a používány tak, jak jsou, bez nutnosti jakéhokoli zpracování. Tímto způsobem snižujeme odpad a podporujeme udržitelné hospodaření s materiály a zároveň nabízíme kvalitní a cenově dostupné produkty.

Nejedná se o odpad, pokud se dá znovu využít

Opětovné použití předpokládá okamžitou akci k obnovení funkčnosti statku na jiném trhu, bez nutnosti jeho zpracování. Tento krok umožňuje použití materiálů v jiném kontextu, snižuje dopad na životní prostředí a podporuje udržitelnost.

150

Co znovu využíváme

Opakovaně použitelné předměty jsou součástí sektoru výroby kovových materiálů. Pocházejí převážně ze světa tesařství a mohou zahrnovat širokou škálu produktů, jako jsou strojírenská zařízení, elektromotory, elektromechanické nástroje, hydraulické komponenty, potrubí, čerpadla, kryty, plechy, profily, pracovní stoly, části průmyslových kuchyní, mechanické prostředky a další.

Přednosti R3use

wheels-green
Inovativní cesta

Společnost Corte se na rozdíl od jiných společností v tomto odvětví neomezuje pouze na nakládání s odpady, nýbrž se angažuje v rekuperaci statků, které mohou být ještě funkční, než budou vyhozeny. Tímto způsobem předjímá komoditní řetězec odpadů a umísťuje rekuperované statky zpátky na trh bez nutnosti dalšího zpracování.

valore
Dvojnásobná hodnota pro firmy

Společnost Corte je schopna správně vyhodnotit hodnotu materiálů považovaných za znovupoužitelné, která je větší než hodnota obyčejného železného odpadu. Firmám to nabízí dvojí výhodu, a to možnost zbavit se nepoužívaných předmětů a vydělat si.

house-green
Specializované sídlo

Tavagnacco poskytuje místo pro příjem znovu použitelných předmětů, které jdou zcela jinou cestou než je recyklace.

Vytvořili jsme systém pro propojení nabídky a poptávky.

Online vitrína, v níž můžeš najít statky z druhé ruky pro tvůj business a kde prodáváme veškeré předměty, které lze znovu použít, jako jsou tesařské materiály, stroje nebo příslušenství, ale také recyklované materiály. Tento systém pomáhá snižovat plýtvání a podporuje udržitelnost a zároveň nabízí pohodlné a ekologické nákupní příležitosti.

Objev shop

Opětovné využití (R3use) je součástí integrovaného cyklu, který začíná rekuperací (R3cover) a je dokončen v Recyklaci (R3cycle) a Opětovném použití (R3use).

Naší snahou je začlenění materiálů do řetězce opětovného použití, pokud je lze znovu použít na jiném trhu, jinak jsou odeslány do řetězce recyklace. Tímto způsobem garantujeme udržitelné a odpovědné nakládání s recyklovanými materiály.