Společnost

Cirkulární ekonomika

Pokud již materiál nemá pro toho, kdo ho vlastní, žádnou hodnotu, stává se odpadem a je zlikvidován. Ale co kdyby měly předměty druhou šanci?

Výhody:

foglie

Dáte nový život odpadnímu materiálu

pachera

Snížíte dopad na životní prostředí a spotřebu energie ve srovnání s těžbou surovin

mondo

Znovu získáte velké množství železa a kovů ve prospěch životního prostředí

lampadina

Podpoříte opětovné použití předmětů, které je možné opakovaně využít

Společnost Corte uplatňuje principy cirkulární ekonomiky k omezení využívání primárních surovin ve prospěch druhotných surovin.

Postoj k udržitelnosti.
Zelená duše.

Věříme v ohleduplnost k životnímu prostředí a chceme realizovat různé projekty s ohledem na udržitelný rozvoj životního prostředí, jako je:

Certifikace Carbon Footprint je známkou kvality a udržitelnosti. Její výpočet je nedílnou součástí environmentální politiky společnosti, a to i ve vztahu k rostoucí citlivosti na změnu klimatu.

Kvantifikace našich dopadů na životní prostředí se i pro nás v CORTE stává prvním krokem k tomu, abychom byli stále více ekologičtí.

Indikátor byl navržen tak, aby podpořil firmy při přechodu na systémy cirkulární ekonomiky. Na základě pokynů Evropské unie pro pětileté období 2019–24 je třeba jít směrem k cirkulární ekonomice schopné vlastní regenerace, která přehodnotí využívání prvotních surovin s ohledem na životní prostředí, ekonomiku a společnost.

Také CORTE posoudí svou vlastní cirkularitu pomocí nástrojů, které jí umožní poznat a kvantifikovat firemní udržitelnost. 

Tento report měří dopad na životní prostředí, respekt k sociálním hodnotám a aspekty prospěšného řízení společnosti (ESG).
Stupeň udržitelnosti společností lze měřit analýzou 3 faktorů:

  • Environmental odkazuje na změny klimatu;
  • Social odkazuje na lidský kapitál;
  • Governance se týká správy a řízení podniku.

Vysoký rating ESG odráží vysokou úroveň CSR, společenské odpovědnosti firmy, a pomáhá zvyšovat hodnotu obchodní značky (brand).  

Report o udržitelnosti je nástroj pro sdělování výkonnosti a dopadu společnosti v oblasti udržitelnosti. V praxi dokument spočívá v měření, komunikaci a převzetí odpovědnosti (accountability) vůči interním i externím stakeholderům vzhledem k výkonnosti organizace s ohledem na cíl udržitelného rozvoje.

Certifikace

Společnost CORTE Spa, která se konkrétně zabývá hledáním technologických systémových řešení respektujících ekosystém tak, aby maximalizovala využití odpadu ve všech jeho formách, certifikovala svůj systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001 a získala řadu certifikátů a příslušných kvalifikací, které jí umožňují působit na mezinárodní úrovni, a to maximálně bezpečně a k plné spokojenosti svých klientů.

cert-333-2011
cert-ISO-14001
cert-715-2013
accredia