Podjetje

Krožno gospodarstvo

Ko določena snov za njenega lastnika nima več nikakršne vrednosti, postane odpadek, ki se zavrže. Kaj pa če bi ti predmeti dobili še eno priložnost?

Koristi:

foglie

Ponovna oživitev odpadnega materiala

pachera

Manjši okoljski vpliv in nižja poraba energije v primerjavi s klasičnim postopkom pridobivanja surovin

mondo

Predelava velikih količin železa in kovin, ki ugodno vpliva na okolje

lampadina

Spodbujanje ponovne uporabe predmetov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti

Corte načela krožnega gospodarstva prenaša v svoje delovanje ter tako znižuje porabo surovin, ki jih nadomešča s sekundarnimi materiali.

Pristop k trajnosti.
Zelena duša.

Verjamemo v spoštovanje okolja in želimo izvajati različne projekte z namenom okoljske trajnosti:

Certifikat Carbon Footprint je indeks kakovosti in trajnostnega pristopa. Njegov izračun je sestavni del okoljske politike podjetja, tudi v povezavi z naraščajočo občutljivostjo na podnebne spremembe.

Kvantificiranje naših vplivov na okolje tudi za nas, zaposlene v podjetju CORTE, predstavlja prvi korak k temu, da postanemo vse bolj zeleni.

Ta kazalnik je bil zasnovan v podporo podjetjem pri prehajanju na sisteme krožnega gospodarstva. Glede na smernice Evropske unije za petletno obdobje 2019–24 se moramo pomikati proti krožnemu gospodarstvu, ki se bo lahko samodejno obnavljalo in kjer bo zagotovljen ponoven premislek o uporabi surovin na način, ki bo spoštljiv do okolja, gospodarstva in družbe.

Tudi podjetje Corte bo merilo svojo krožnost z orodji, ki mu bodo pomagala spoznati in količinsko ovrednotiti trajnost njegovega poslovanja.  

To poročilo izračuna okoljsko, socialno in upravljavsko (ESG) uspešnost podjetja. Stopnja trajnosti podjetja je mogoče izmeriti z analizo 3 dejavnikov:

  • Environmental se nanaša na doprinos k podnebnim spremembam;
  • Social  se nanaša na človeški kapital;
  • Governance se nanaša na elemente korporativnega upravljanja.

Visoka ocena ESG odraža visoko uspešnost na ravni CSR, družbene odgovornosti podjetja, in pomaga povečati vrednost blagovne znamke.  

Trajnostno poroči je instrument, ki seznanja z uspešnostjo in trajnostnimi vplivi določenega podjetja. V praksi dokument vključuje merjenje, obveščanje in prevzemanje odgovornosti (ang. accountability) do notranjih in zunanjih deležnikov glede uspešnosti organizacije v primerjavi s ciljem trajnostnega razvoja.

Certifikati

Podjetje Corte s.p.a., zavezano iskanju tehnoloških in inženirskih rešitev, ki spoštujejo ekosistem in maksimizirajo predelavo odpadkov v vseh njihovih oblikah, je svoj sistem ravnanja z okoljem certificiralo po standardu ISO 14001 ter pridobilo vrsto certifikatov in panožnih dovoljenj, ki mu omogočajo mednarodno delovanje z najvišjo možno stopnjo varnosti in v znamenju popolnega zadovoljstva strank.

cert-333-2011
cert-ISO-14001
cert-715-2013
accredia