Storitve

R3cover

We do it over and over

cover

Corte è un punto di riferimento per i servizi di raccolta e riciclo di materiale ferroso e per le attività di trasporto e logistica. Si occupa inoltre di riciclo e demolizione di impianti industriali e navali.

Collect - process - transform

Zbranemu materialu dajemo novo vrednost.
Zbiramo železne in neželezne materiale, ki se ne uporabljajo več, ter jih preusmerjamo v primernejše cikle, v katerih pridobijo novo vrednost. Ti cikli lahko, odvisno od vrste materiala, vodijo v ponovno uporabo ali v recikliranje, s čimer zagotovimo največjo okoljsko vzdržnost in zmanjšamo okoljski vpliv.
49

Kaj predelujemo

Podjetje Corte predeluje odpadno kovino in OEEO iz tovarn, podjetij, poslovnih dejavnosti, opuščenih gradbišč in občinskih ekoloških otokov. Poleg tega deluje kot posrednik pri upravljanju z vsemi ostalimi vrstami odpadkov.

Prednosti načela R3cover

provetta
Zajamčena trajnost

Z našo zavezanostjo kakovosti in varovanju okolja lahko podjetjem, ki nas izberejo, zagotovimo varnost trajnostne proizvodnje, hkrati pa ob tem pomagamo spodbujati kulturo trajnosti in družbene odgovornosti podjetij.

pin
Sledljivost dobavne verige

Tesno sodelujemo z našimi končnimi strankami, zato jim lahko nudimo konkretno podporo. Naš proces predelave poteka v skladu s trajnostnimi merili v dobro vseh, ki smo vključeni vanj.

camion
Prevoz materialov

Naša ekipa strokovnjakov predelavo in prevoz železnih in neželeznih materialov opravlja z vozili, ki so za to pooblaščena v skladu z veljavnimi predpisi, tudi po naročilu tretjih oseb.

tool
Upravljamo z odpadki, ki nastajajo pri rušenjih.

Corte si occupa di effettuare demolizioni industriali e di recuperare i relativi rifiuti ferrosi e non. Inoltre, agisce da intermediario per il riciclo dei materiali diversi dal ferro collaborando con altre aziende.

stretta-di-mano
Tuji partnerji

Corte že leta svoje storitve upravljanja s kovinskimi odpadki izvaja na različnih tujih trgih kot so Hrvaška, Slovenija, Nemčija, Avstrija, Češka, Madžarska, Poljska, Srbija in Bosna.

certificazione
Garancija materialov

I materiali ferrosi e non ferrosi che vengono recuperati derivano da Paesi che godono di alti standard qualitativi.

Odpadni materiali so opredeljeni kot novi viri planeta.

Naša dejavnost omogoča, da se odpadni materiali predelajo in pretvorijo v ponovno uporabne vire, s čimer pridobijo ponovno življenje. Ta postopek podjetjem zagotavlja dodatno vrednost na dva načina: materiale je mogoče tržiti, istočasno pa s tem pristopom zmanjšujemo okoljski vpliv.

Dejavnost predelave (R3cover) je del integriranega cikla, ki vključuje tudi fazi recikliranja (R3cycle) in ponovne uporabe (R3use).

Naš pristop predvideva vključitev materialov v verigo ponovne uporabe, če jih je mogoče ponovno uporabiti na drugem trgu, sicer so namenjeni verigi recikliranja. Na takšen način zagotavljamo trajnostno in odgovorno upravljanje z materiali, namenjenimi predelavi.